Nowa powyborcza rzeczywistość…

Emocje już chyba opadły… Ale tylko te wyborcze. Czas zacząć nową, aż pięcioletnią kadencję burmistrza Skoczowa oraz Rady Miejskiej. Na stanowisko burmistrza kandydowały trzy osoby. Między innymi Sołtys Ochab – Maciej Bieniek. Jednak wybory wygrał Mirosław Sitko – dotychczasowy burmistrz. Ponadto do Rady Gminy z Ochaby dostały się dwie osoby: Maciej Bieniek oraz Lucyna Bocek. Ochaby mogły mieć jeszcze jednego reprezentanta w Radzie ale w wyborach startowało wielu kandydatów z naszej miejscowości i głosy się rozłożył, co nie przyniosło wymiernego efektu. Co to oznacza dla naszej wsi? – przekonamy się po upływie 5 lat.