Nowa nawierzchnia na ulicy Podbór

Remonty dróg na terenie Ochab trwają w najlepsze. W minionym czasie zostały zrealizowane remonty cząstkowe dróg gminnych oraz powiatowych. Na ulicy Miłosnej powstała studnia chłonna. 19 sierpnia „drogowcy” pojawili się na ulicy Podbór. Tam została naniesiona nowa nawierzchnia na jej znacznej części (około 350m). W następnej kolejności zostaną wykonane prace na ulicy Miłosnej (wyłożenie nowej nawierzchni – około 200m). W planach jest także „kropienie” poboczy oraz łuku na ulicy Młyńskiej.

2