Nazywamy nasze przedszkole

Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Przedszkola w Ochabach ogłaszają wielki konkurs plastyczny dla dzieci naszego przedszkola oraz ich absolwentów, rodziców i opiekunów.

Celem konkursu jest :

– wyszukiwanie różnych ciekawych pomysłów na nazwę dla naszego przedszkola,
– budzenie szacunku i przywiązania do naszej placówki przedszkolnej jako drugiego domu,
– rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej,
– integracja środowiska Ochab.


Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci, a także absolwenci (kl.I-III ) naszego przedszkola wraz z rodzicami (opiekunami)max-2 prace od jednego dziecka.
 2. Praca konkursowa powinna zawierać propozycję nazwy dla przedszkola oraz jej zilustrowanie. Mile widziane krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru.
  http://www.kolo.biz/images/projekt/przedszkole/logo-przedszkole-5-d.jpg
 3. Format dowolny(A-3,A-4 itp), technika dowolna (kredki, farby, pastele, kolage, wydzieranka itp.) Przewidujemy także możliwość wykonania prac grafiką komputerową.
 4. Prace na konkurs należy wykonać w domu, podpisać (z tyłu pracy imieniem i nazwiskiem dziecka oraz rodzica lub opiekuna).
 5. Zgłoszenie Nazwy dla Przedszkola do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz Przedszkola w celu posługiwania się nazwą.
 6. Termin dostarczenia prac do 08.04.2011 r.
 7. Wszystkie prace zostaną umieszczone w galerii prac w przedszkolu.
 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w maju 2011r.przy udziale przedstawicieli władz gminnych, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz zaproszonych gości.
 9. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyplomy. Przewiduje się również pamiątkowe zdjęcie zwycięzców.
 10. Bieżące informacje na temat konkursu można uzyskać u nauczycielki Joanny Chorabik

Ilona Polok