NAWAŁNICA W OCHABACH (aktualizacja 12.07.2015r)

W środę 8. lipca około godziny 5. rano przez POWIAT CIESZYŃSKI przeszła nawałnica. Żywioł nie oszczędził także naszej miejscowości. Połamane i powyrywane drzewa z korzeniami, uszkodzone linie energetyczne oraz telefoniczne, zniszczone meble ogrodowe, uszkodzone dachy budynków, pokiereszowane ogrodzenia, zablokowane drogi – to krótki bilans dzisiejszego poranka.
Niniejszą informację podajemy dopiero teraz, ze względu na uszkodzoną linię telefoniczną (brak internetu).
Obecnie usuwane są szkody. Na terenie Ochab od godzin porannych pracują: OSP Ochaby, Zawodowa Straż Pożarna, Pogotowie Energetyczne, Serwis telekomunikacyjny. Ponadto do prac porządkowych został zaangażowany „Drożnik Sołecki” oraz chętni mieszkańcy Ochab.

*****WAŻNE INFORMACJE*****

aktualizacja 12.7.2015

Większość domostw w naszej wsi ma już dostęp do energii elektrycznej oraz do sieci telekomunikacyjnej, jednak część mieszkańców nadal pozostaje bez wyżej wymienionych mediów. Pogotowie energetyczne uspokaja, zapewniając że w nadchodzącym tygodniu awarie zostaną usunięte. Na ten moment przejezdne są już wszystkie drogi w Ochabach. OSP usuwa zwalone drzewa.

aktualizacja 8.7.2015

– NIEPRZEJEZDNE ULICE: Cesarska, Prucheńska, Dębowiecka (od strony Dębowca)
– SIECI ENERGETYCZNE ORAZ TELEFONICZNE: W dalszym ciągu usuwane są szkody związane z dostawą prądu oraz łączności telekomunikacyjnej, jednak jak informują służby serwisowe część domostw w obrębie naszej wsi nie będzie dzisiaj miało dostępu do prądu oraz łączności. JAK ZAPEWNIAJĄ SERWISANCI – AWARIE BĘDĄ USUWANE W MOŻLIWIE NAJKRÓTSZYM CZASIE.

*****PODZIĘKOWANIA*****

Dziękujemy wszystkim służbom, oraz osobom prywatnym zaangażowanym w usuwanie szkód.

*****ZABEZPIECZENIE NEWRALGICZNYCH DRZEWOSTANÓW*****

Rada Sołecka Ochaby w czerwcu br. podjęła rozmowy z odpowiednimi Urzędami w celu wycinki bądź ewentualnej pielęgnacji drzew stanowiących zagrożenie dla mieszkańców i przejezdnych. W szczególnym stopniu została przedstawiona aktualna sytuacja na ulicy Dębowieckiej. Sołectwo otrzymało odpowiedz z Gminy o dokonaniu wstępnej oceny stanu drzew, z której wynika, że część z nich należy usunąć bądź poddać pielęgnacji. Sprawa została przekazana Zarządcy powyższej drogi, który musi dokonać analizy i wyrazić zgodę na dalsze prace.
W obliczu wydarzeń, które miały miejsce dziś o świcie Sołectwo Ochaby będzie w dalszym ciągu interweniować w tej sprawie, rozszerzając zakres newralgicznych miejsc.

7 6 5 4 3 1 2