NASTĘPNE ZEBRANIE WIEJSKIE WE WRZEŚNIU 2016

W związku z mnogością podjętych uchwał dotyczących zadań inwestycyjnych podczas Zebrania Wiejskiego, które miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku postanowiono nie zwoływać zebrania w marcu 2016 roku.
Wobec powyższego zapraszamy wszystkich mieszkańców wsi Ochaby na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się we wrześniu br.
Proponuje się też aby Zebrania Wiejskie odbywały się nie jak do tej pory dwa razy w roku, tylko jednokrotnie. Ma to na celu zwiększenie liczebności uczestników życia społecznego wsi Ochaby oraz koncentracje podejmowanych spraw i uchwał.

Rada Sołecka Wsi Ochaby