Najpiękniejsza wieś …

Ochaby przystąpiły do konkursu na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego. Konkurs ten został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski. W okresie od 10 lipca do 10 sierpnia tego roku, Komisja Konkursowa na podstawie wizji lokalnych oceni zgłoszenia do V edycji konkursu „Piękna wieś Województwa Śląskiego”.

Pod uwagę będą brane walory estetyczne wsi, ochrona środowiska, związek z kulturą i tradycją regionu. Jednym z elementów konkursowych jest także prezentacja „najpiękniejszej zagrody” – do tej kategorii została zgłoszona zagroda sołtysa Macieja Bieńka. Jury oceniające wieś pojawi się u nas w czasie wakacji. Zorganizowana zostanie ciekawa wycieczka szlakiem zabytków Ochab, poczęstunek regionalny i możliwość zwiedzania gospodarstw, szczególnie tych nowocześniejszych i ekologicznych. Mamy nadzieję, że krajobraz ochabski, położenie wsi, dbałość o estetykę gospodarstw, życzliwość i gospodarność mieszkańców zachwycą komisję konkursową i tym samym uda nam się otrzymać tytuł „Najpiękniejszej wsi województwa śląskiego.”

o konkursie: http://www.silesia-region.pl/pwws.php?kat=0_07_09_01&katrodzic=0_07_09