Najpiękniejsza wieś województwa

Kolejny sukces! Rozstrzygnięto VII edycję Konkursu „Piękna wieś Województwa Śląskiego” Tym razem trzecie miejsce za cykl imprez kulturalnych „Spotkanie z tradycją”.To był trzeci start w tym konkursie i trzeci udany. Dla przypomnienia w 2008 roku zdobyliśmy 2 miejsce w kategorii głównej:  „Najpiękniejsza wieś”, w 2009 w konkursie na stronę internetową: „Najlepsza strona internetowa sołectwa” również  2 miejsce, a tym roku, w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” zajęliśmy  3 miejsce. O pierwsze miejsce na pewno powalczymy, ale na razie regulamin nie pozwala nam na start w przyszłym roku. Jesteśmy dumni, ponieważ jest bardzo mało miejscowości, które zdobyły nagrody w trzech kolejnych edycjach.

W lipcu i sierpniu br. komisja konkursowa, na podstawie wizji lokalnych, oceniła zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu „Piękna wieś Województwa Śląskiego”. U nas komisja była już 5 lipca i została przyjęta w weselnej scenografii ostatniego naszego przedsięwzięcia „Ochabskiego Wesela”. Podczas spotkania została wyświetlona prezentacja multimedialna obrazująca 5-letni cykl imprez organizowanych pod hasłem „Spotkanie z tradycją”. Dziękujemy komisji za pozytywną ocenę naszych działań i docenienie wysiłku włożonego w pracę.

Nagrodę, prawdopodobnie, przeznaczymy na zakup komputera, który pozwoli na odrodzenie się redakcji Barw Ochab, która ze względów technicznych nie kontynuuje swojej pracy. Barwy Ochab

wk

źródło: biuro prasowe UM Katowice:

Nagrody przyznano w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza wieś”, „Najpiękniejsza zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” oraz „Najlepsza strona internetowa sołectwa”.

W kategorii „Najpiękniejsza wieś” przy ocenie brano pod uwagę zaangażowanie społeczności lokalnej w działaniach na rzecz wsi, sposoby współdziałania samorządu z mieszkańcami oraz umiejętności zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji Komisji. Zwycięzcami zostali:

·         I miejsce – Bluszczów gm. Gorzyce – pow. wodzisławski

·         II miejsce – Zrębice gm. Olsztyn – pow. częstochowski

·         III miejsce – Łaziska gm. Godów – pow. wodzisławski

Właściciel „Najpiękniejszej zagrody” wiejskiej musiał zadbać o estetykę całości gospodarstwa. Oceniano zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska, a także czynniki rozwoju i wzrostu gospodarczego. Wymogi te najlepiej spełnili:

·         I miejsce – Państwo Renata i Władysław Bielesz, Istebna gm. Istebna – pow. cieszyński

·         II miejsce – Państwo Izabela i Andrzej Grzesiak, Wiercica, gm. Przyrów – pow. częstochowski

·         III miejsce – Pan Gotfryd Gawenda, Molna gm. Ciasna – pow. częstochowski

Za „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” uznano:

·         I miejsce – Godów gm. Godów, pow. wodzisławski – Muszla koncertowa z amfiteatrem

·         II miejsce – Ślemień gm. Ślemień, pow. żywiecki – Park rekreacyjno-wypoczynkowy

·         III miejsce – Ochaby gm. Skoczów, pow. cieszyński – Cykl imprez kulturalnych „Spotkanie z tradycją”

Przy wyborze kierowano się pomysłowością, zaangażowaniem społeczności lokalnej w jego realizację oraz umiejętnością zaprezentowania przedsięwzięcia.

W kategorii „Najlepsza strona internetowa sołectwa” brano pod uwagę czytelność strony, przejrzystość oraz oceniano jej zawartość pod względem przydatności dla potencjalnego użytkownika.

Nie przyznano pierwszego miejsca. Pozostali laureaci to:

·         II miejsce – Międzyrzecze, gm. Jasienica, pow. bielski (www.miedzyrzecze.org.pl)

·         III miejsce – Palowice, gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. rybnicki (www.palowice.net)

·         III miejsce – Czyżowice gm. Gorzyce, pow. wodzisławski (www.czyzowice.net)

Komisja przyznała także 9 wyróżnień w trzech pierwszych kategoriach konkursu.

W VII edycji konkursu łączna wartość nagród wyniosła 77 tys. zł. W rywalizacji o nagrody uczestniczyło 29 gmin, zgłoszono 10 wsi, 12 zagród, 23 przedsięwzięcia odnowy wsi oraz 8 stron internetowych sołectw.

Nagrody zostaną wręczone 9 listopada br. podczas Forum Sołtysów w Katowicach. Konkurs promuje działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi. Jego celem jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.

wyniki i konkursie: http://www.silesia-region.pl/pwws.php?kat=0_07_09_01&katrodzic=0_07_09