NAJPIĘKNIEJSI!

Konkurs ”Piękna wieś województwa śląskiego” rozstrzygnięty! Zdobyliśmy drugie miejsce i jest to wielki sukces. Podobna rzadko się zdarza, żeby startując po raz pierwszy zdobyć miejsce na podium. Zwykle kończy się na wyróżnieniu. Nam się udało!

Konkurs ten organizowany jest corocznie przez Urząd Marszałkowski Województw Śląskiego. W okresie od 10 lipca do 10 sierpnia tego roku, Komisja Konkursowa na podstawie wizji lokalnych oceniła zgłoszone sołectwa, do V edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”.
Pod uwagę były brane walory estetyczne wsi, ochrona środowiska, ale przede wszystkim działania tworzące związek z tradycją oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców wsi. Jednym z elementów konkursowych była także prezentacja „najpiękniejszej zagrody” – do tej kategorii została zgłoszona zagroda sołtysa Macieja Bieńka. Wymogiem przystąpienia do konkursu było posiadanie stony internetowej miejscowości. Jury oceniające wieś pojawiło się u nas w czasie wakacji. Zorganizowana została wycieczka szlakiem zabytków Ochab oraz możliwość zwiedzania gospodarstw, szczególnie tych nowoczesnych i ekologicznych. Po wycieczce, w czasie regionalnego poczęstunku, została wyświetlona prezentacja multimedialna promująca naszą wieś.
Sukces, który udało nam się osiągnąć jest wynikiem wielkiego zaangażowania mieszkańców oraz organizacji działających w naszej miejscowości. Począwszy od rady sołeckiej, współpracują KGW, OSP, LKS, ATS. Wszyscy działamy w jednym celu, aby upiększyć, rozbudować i ożywiać kulturalnie naszą wioskę. Dzięki zaangażowaniu, poświęceniu oraz współpracy dokonaliśmy wielu zmian. Niewątpliwie komisja zauważyła ogrom włożonej pracy i zdecydowała się nagrodzić nasze starania, za co serdecznie dziękujemy!
Zdobyte w konkursie pieniądze, a jest to kwota 10 tyś zł, zainwestujemy w dalszy rozwój. Niniejsza nagroda stanie się „kamieniem węgielnym” pod budowę wiaty z zapleczem gastronomicznym. Wiata ta, jeśli uda nam się zgromadzić pozostałe środki finansowe potrzebne do jej budowy, powstanie na terenie OSP oraz LKS i zadaszy rząd ławek stojących obok płyty budynku socjalnego klubu.

informacja o wynikach na stronach Urzędu Marszałkowskiego: http://www.silesia-region.pl/wiadomosc.php?id=2846&curr_hit=&kategoria1=&szukane=&kolej=0