Nagrody rozdane, Ochaby z reprezentacją, 48. Dni Skoczowa przeszły do historii…

W dniach 12 – 14 czerwca 2015 roku miały miejsce 48. Dni Skoczowa.
My jednak skupimy się na akcentach Ochabskich, które miały miejsce na GMINNEJ IMPREZIE. Pierwszy akcent to stoisko firmowane przez Ochabski Skansen, stylizowane na czasy PRL-u a drugi i chyba dla wielu mieszkańców Ochab wyjątkowy – to przyznanie pewnej nagrody, pewnemu człowiekowi… Rzecz jasna i oczywista – chodzi o honorowy tytuł „Zasłużony/a dla Ochab” przyznany Ks. Antoniemu Młoczkowi. Pomysłodawcą tego typu gali, która miała miejsce w skoczowskim Teatrze Elektrycznym jest sołtys Ochab – Maciej Bieniek.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 18:00. W trakcie jej trwania miał miejsce występ artystyczno – muzyczny, jednym z prezentujących się wokalistów był Ochabianin Artur Boryś. Jednak kulminacyjnym punktem Gali było przyznanie nagród. Każde sołectwo Gminy Skoczów miało możliwość wystawić swojego kandydata. Ochaby wystawiły (co nie jest niespodzianką) swojego wieloletniego proboszcza (1999 – 2008) Ks Antoniego Młoczka. Po ceremonii wręczenia nagród odbyło się krótkie przyjęcie w sali skoczowskiego Teatru. Na tym przyjęciu licznie zgromadzeni Ochabianie wspólnie z NAGRODZONYM wspominali miniony czas, który dane im był razem przeżywać w nadwiślańskiej miejscowości.
Swoistą niespodzianą było pojawienie się nagrodzonego Ks. Antoniego na skoczowskim Rynku pod reprezentującym Ochaby straganem. I tym razem była okazja do miłej konwersacji.
Jeszcze raz składamy podziękowania dla Ks. Antoniego! Przez blisko dekadę, co niedzielę byliśmy świadkami Jego wspaniałych kazań, które to skłaniały nas do głębokich przemyśleń a niejednokrotnie też wzruszeń… Przeżyliśmy razem wiele pięknych niedziel, w które to nasz Proboszcz Antoni przygotowywał dla nas ogrom głębokich katechez… Więc dlatego też, teraz my – Ochabianie zgotowaliśmy Księdzu to uroczyste, niedzielne popołudnie.  Ale to nic w porównaniu z tym, co było jego udziałem przez blisko dziesięć lat na rzecz naszej wielowyznaniowej, ochabskiej społeczności – wspólnoty… Razem spotykaliśmy się w kościele, w szkole, na ulicy, na boisku, w urzędzie a także w naszych domostwach… Jak to już wcześniej zostało powiedziane – „Księże Antonii, nie zmieniaj się! Bądź zawsze takim jaki jesteś…” I na koniec jeszcze – pamiętaj: OCHABY NA ZAWSZE BĘDĄ TWOIM DOMEM…