MLYCZNE HISTORYJE

Rada Sołecka oraz mieszkańcy Ochab zapraszają na inscenizację z cyklu: „Powrót do tradycji”

Pokożymy Wom jako sie kiejsi krowy doiło i co sie z mlyka robiło.

Przy tym wszystkim bydzie spjywół nasz łochabski chór. Bydzie też dojyni krowy na przedbiyżki noji rozmajte uciechy dlo dziecek i starych. Dlo tych co usiedzóm do kóńca bydzie cosi od mlyka i syra.

Zapraszamy 5 lutego 2011 godz.15.00, Strażnica OSP w Ochabach

Po inscynizacyji zagro dlo was zespół regiónalny ISTEBNA z Istebne

Kiery se kupi bilet rychlij (10 zł), to mo go zaklepany, dziecka nie muszóm płacić jyno trza ich zapisać. Wszystko to je do zrobjynio u Sołtysa, w sklepie przy krzyżu abo u Bróni.