MŁODOŚĆ PRZECHODZI DO OFENSYWY – ochaby.pl – stowarzyszenie ludzi WIECZNIE MŁODYCH rusza!!!

16. lipca br. miało miejsce pierwsze zebranie nieoficjalnego jeszcze stowarzyszenia ochaby.pl. W najbliższym czasie zostaną poczynione kroki do rejestracji nowej grupy społeczników działającej na terenie wsi Ochaby.
Pomysł narodził się pod wpływem wielkich sukcesów innego ochabskiego stowarzyszenia – OCHABIANIE.
Grupa społeczna Ochabianie po wieloletniej, owocnej i bardzo intensywnej działalności w czerwcu br. zakończyła swoją działalność. Serdeczne podziękowania dla wszystkich działaczy za ogrom serca i wysiłku, jakie włożyli w pracę społeczną na rzecz naszej miejscowości.
Ochabianie jednak nie pozostawiają po sobie pustki, bowiem jest grupa młodych, ambitnych oraz chętnych do działania ludzi, wspieranych przez nieco bardziej doświadczonych społeczników. Grupa, choć jeszcze nieformalna przyjęła nazwę ochaby.pl…
Czas postawić na młodość! Młodość to przyszłość! Nie można jednak zapominać o tradycji, która stanowi tożsamość naszej społeczności i kultury. Młodość to nie tylko data urodzenia zawarta w dowodzie osobistym… Młodość to stan ducha!
Właśnie takich ludzi stowarzyszenie ochaby.pl potrzebuje – ludzi młodych duchem.
Formująca się obecnie grupa społeczna postawiła sobie następujące cele:
– promocja Ochab,
– aktywacja ludzi młodych,
– organizacja imprez społeczno – kulturowych,
– pozyskiwanie funduszy na rzecz rozwoju wsi,
– kreowanie nowej rzeczywistości w oparciu o młodość i tradycję,
– integracja grup społecznych działających na terenie miejscowości,
– przekazywanie historii, kultury oraz tradycji następnym pokoleniom.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych „WIECZNIE MŁODYCH” do współpracy. To od nas zależy przyszłość i pamięć o przeszłości. Stoimy bowiem razem na styku przeszłości i przyszłości. Dlatego też dobrze wykorzystajmy czas, który został nam ofiarowany, bo ważne jest to, co po sobie pozostawimy…

stowarzyszenie 2