Małe Projekty

W związku z ogłoszonym konkursem na tzw. „Małe Projekty” LGD „Cieszyńska Kraina”, przeprowadzi dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców szkolenia informacyjne, które odbędą się w 8 gminach członkowskich, z zakresu możliwości ubiegania się o środki pochodzące z w/w działania.

Małe projekty to:
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Spotkanie dla mieszkańców gminy Skoczów odbędzię się w 10 grudnia br. w skoczowskim kinie o godz. 16.00

Serdecznie polecamy.