9. ŚWIAT ZWIERZĄT


        Fauna występuje w szczątkowej postaci, pozostałość po dawnych rozległych lasach wyparta została przez gospodarczą działalność człowieka. Zwierzęta występują jedynie na polach i łąkach, nad stawami na starym wyrobisku żwirowni, na Górce Wiślickiej, w rzece Wiśle i na obszarach leśnych i zadrzewianych.

  • Ssaki: zające, które żyją tutaj w licznych zagajnikach, wiewiórka czarna (karpacka), sarna, z drapieżników: lis, łasica, kuna leśna (kamionka) oraz inne niedrapieżne (jeż, kret) itd.
  • Płazy i gady: żaby pod ochroną rzekotki, kumaki górskie, ropuchy zielone, traszki, jaszczurki, zaskrońce, żmije i salamandry.
  • Ptaki: ptactwo wodne w całej swojej okazałości, olbrzymia ilość gatunków. Jedno z nielicznych w Polsce stanowisk ślepowronów, czaple (przylatujące wyłącznie na żer), dzikie kaczki, bekasy, łyski, perkozy dwuczube, jastrzębie rybołowy oraz niedawno przybyłe łabędzie. Spotkać można również bociana czarnego i białego, trzcinniczki, bażanty, sikorki, jaskółki, kukułki, szpaki, gawrony oraz przelotne gile.
  • Ryby: najliczniej występujące w rzece Wiśle - klenie, brzany, płotki, okonie, liny, węgorze, pstrągi, piskorze.
  • Owady: w szczególności występujące na łąkach i wałach rzecznych - mrówki, muchy, komary, osy, trzmiele, pasikoniki, biedronki, ważki, motyle, stonki itp.


Designed by Smok Design. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Ochaby.pl 2004
Publikowanie materiałów tylko za zgodą autorów.