7. KLIMAT


        Ochaby leżą w strefie klimatu umiarkowanego-przejściowego. Największy wpływ na kształtowanie się pogody wywierają masy powietrza znad Atlantyku, co znajduje swój wyraz w dominowaniu wiatrów zachodnich (wg danych stacji meteorologicznej w Ochabach) największą częstotliwość wykazują wiatry południowo-zachodnie (12-18%), zachodnie (ok. 10%), północne i północno zachodnie, najrzadziej pojawiają się z kierunku wschodniego (4%) i północno wschodniego (8,8%). Pewien odsetek wiatrów południowych stanowią tzw. fohnowe, tj. ciepłe wiatry o charakterze zstępującym, najczęściej daje się je obserwować w półroczu zimowym. Ich dodatni wpływ wyraża się w zmniejszeniu wilgotności względnej, podniesieniu temperatury i likwidacji częstych na tym obszarze inwersji termicznych. Ujemny polega na stworzeniu gwałtownych zmian ciśnienia, działających niekorzystnie na ludzi nerwowych i chorych. Średnia roczna temperatura waha się w granicach od 6,5 do 8,5 °C, z przeciętną w lipcu od 16 do 18 °C oraz przeciętną zimową w styczniu od -6 do -2 °C. Przeciętny roczny czas nasłonecznienia waha się w granicach około 1350 godzin, co odpowiada przeciętnej 3,7 godzin średniego rzeczywistego nasłonecznienia dobowego.


Designed by Smok Design. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Ochaby.pl 2004
Publikowanie materiałów tylko za zgodą autorów.