6. GLEBY


       Na terenie Ochab przeważają gleby gliniaste, gliniasto-piaszczyste i żwiry. Przekrój warstwy glebowej przedstawia się następująco:
               - do 27 cm stanowi warstwa orno-próchnicza,
               - od 27 cm do 90 cm stanowi glina ciężka-pylasta,
               - poniżej 90 cm ił pylasty.
        Pasmo ciągnące się na wschód i zachód od rzeki Wisły wypełniają gleby żwirowe. Im dalej od koryta Wisły tym gleby stają się bardziej piaszczyste i gliniaste.


Designed by Smok Design. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Ochaby.pl 2004
Publikowanie materiałów tylko za zgodą autorów.