5. BUDOWA GEOLOGICZNA I BOGACTWA NATURALNE


        Przez wiele milionów lat dzisiejszy teren Ochab prawie wyłącznie stanowił dno morskie. Silna działalność górotwórcza trwająca około 90 milionów lat, spowodowała ostateczne wynurzenie się z morza, przez sunięcia i sfałdowania warstw skorupy ziemskiej. Ówczesny ciepły klimat sprzyjał rozwojowi bujnej roślinności, wśród której pojawiały się pierwsze ssaki. Około miliona lat temu stopniowo klimat zaczął się oziębiać, a od północy posuwał się lodowiec (okres plejstocenu), który w najdalszym zasięgu zatrzymał się na przedpolu gór Beskidu Śląskiego. Formację geologiczną terenu stanowią utwory czwartorzędowe. Rozwinęły się tu one jako osady akumulacji rzecznej, względnie jako pokrywy starszych formacji produktami wietrzenia oraz jako utwory przyniesione przez lądolód skandynawski, wiatr czy wody z topniejących mas lodu. Wreszcie po 90 tysiącach lat klimat znowu się ocieplił, lodowiec zaczął się wycofywać, pozostawiając duże ilości naniesionego materiału o grubości 2,50m (widoczne w dolinie Wisły).
        Bogactwem mineralnym występującym na terenie Ochab są surowce okruchowe, występujące w postaci pospółek i żwirów na terenach zalewowych Wisły. Najwartościowsze i najobfitsze są dwa złoża żwiru, zgrupowane na akumulacyjnym tarasie Wisły. Jedno złoże było eksploatowane do 1976 roku, na powierzchni 13 ha i głębokości od 4-18 m. W 1978 roku podczas poszukiwań wiertniczych w północno-zachodniej części wsi odkryto złoża węgla kamiennego, które zalegają również teren sąsiedniej wsi.


Designed by Smok Design. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Ochaby.pl 2004
Publikowanie materiałów tylko za zgodą autorów.