3. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI


        Położenie Ochab w dolinie Wisły na Pogórzu Śląskim znajduje ścisłe powiązanie z rzeźbą powierzchni.
        Wieś zalega teren podobny do dna rozległej rzeki opadającej ku północy, położonej 272 m n. p. m. (według punktu wysokościowego na budynku Zakładu Doświadczalnego PAN) opierając się w części południowej o pasmo wzgórz z górką Wiślicką (376 m n. p. m.), na zachodzie dochodzi do wzgórz Dębowca (średnia wysokość 320 m n. p. m.), a na północy i wschodzie przypiera do niewielkich płaskich wzniesień odgradzających pradolinę Wisły (Żabi Kraj).
        Dno owej niecki to teren płaski, równinny mało urozmaicony, poprzecinany tylko licznymi sztucznymi wałami, groblami i nasypami gospodarcza działalność człowieka). Zbudowane jest ze skał okruchowych i sypkich. Na powierzchni przeważają zalegające iły często przemieszane z piaskiem, miejscami ziemia czarna. Środkiem dna płynie Wisła. Południowo-zachodnią i północno-wschodnią część terenu wsi zajmują kompleksy stawów hodowlanych Zakładu Doświadczalnego PAN na większości terenów dawnych bagien i moczarów. W zachodniej części Ochab w minionych latach dużych szkód w rzeźbie terenu dokonało Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszców. W wyniku jego działalności pozostały sztuczne zwały glin i piasków przemieszane ze żwirem i nieregularne zagłębienia terenu wypełnione wodą gruntową. Obecnie teren poeksploatacyjny został w części rekultywowany i stanowi doskonałe miejsce do odpoczynku i rekreacji.


Designed by Smok Design. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Ochaby.pl 2004
Publikowanie materiałów tylko za zgodą autorów.