12. OŚWIATA I KULTURA


        Szkoła w Ochabach powstała już w XVIII wieku, ale (jak podają przekazy) z powodu braku dzieci została zamknięta. W 1809 roku nauka została wznowiona (jako ciekawostkę podam, że jak wykazała wizytacja w 1809 r. nie było w niej ław szkolnych, ponieważ zostały zniszczone przez maszerujące przez wieś oddziały wojskowe. Uczyli w niej nauczyciele noszący specjalne uniformy, ciemnozielone surloty z czerwono-brunatnymi wyłogami. Skąpe ich uposażenie miały rekompensować liczne odznaczenia i urzędowe tytuły: "pan nauczyciel"). W 1880 r. została wybudowana szkoła z czterema izbami lekcyjnymi. 30 października 1966 roku została oddana do użytku Szkoła Podstawowa nr 1228 im. Karola Miarki jako pomnik 1000-lecia Państwowości Polskiej. W szkole znajduje się 8 sal lekcyjnych, 2 pracownie, biblioteka, świetlica, kuchnia z jadłodajnią, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, kancelaria, gabinet dentystyczny i inne pomieszczenia. W budynku starej szkoły do niedawna mieściło się przedszkole. Obecnie już nie istnieje w 1998 roku ponad stuletni budynek został zburzony.
        Dominującą rolę w życiu kulturalnym wsi, spełniała zawsze Szkoła. W niej to oddane sprawom kulturalnego rozwoju wsi, grono nauczycielskie prowadziło bibliotekę szkolną, pełniącą również funkcję biblioteki gminnej. Wokół szkoły skupiała się działalność, różnych na przestrzeni lat, zespołów np. zespołu mandolinistów, zespołu teatralnego, sportowego, Koła Gospodyń, różnego rodzaju komitetów powoływanych do rozwiązywania ważnych dla wsi problemów. To szkoła stanowiła centrum kulturalne wsi. W dobie rosnącej siły masowej telewizji i pop kultury pozycja szkoły ulega osłabieniu. Uwzględniając dokonujące się przemiany należy poszukiwać nowych form pracy Szkoły, takich by zachowując tożsamość lokalną kształtować ducha współpracy w ramach lokalnej społeczności.


Designed by Smok Design. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Ochaby.pl 2004
Publikowanie materiałów tylko za zgodą autorów.