11. HODOWLA RYB


        Gospodarstwo rybne w Ochabach należy do Zakładu Doświadczalnego Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu zajmuje obszar 207,34 ha ogólnej powierzchni, z tego na stawy przypada 188,20 ha użytki rolne 14,15 ha, grunty rolne zajmują powierzchnię 3,35 ha, sady 0,80 ha.
        Gospodarstwo zajmuje się hodowlą karpia. (Wg przekazów źródłowych hodowla karpia była prowadzona w Ochabach już w XIII w.). Prowadzi też uboczną produkcję ryb słodkowodnych, szczególnie tzw. ryb roślino żernych takich jak: amur biały, tołpyga biała i pstra oraz małe ilości szczupaka, sandacza i karpia rzecznego. W procesie produkcji karpia Gospodarstwo prowadzi chów wszystkich roczników karpia tzn.:
               - narybku karpia (karp obsadowy jednoroczny)
               - kroczka karpia (karp obsadowy dwuletni)
               - karpia towarowego (konsumpcyjnego, handlowego, trzyletniego).
        Oprócz produkcji karpia konsumpcyjnego Gospodarstwo prowadzi również prace badawcze nad karpiem, celem uzyskania wysokiej jakości tarlaków karpia. Praca ta polega na odpowiednim doborze osobników po kilkuletniej selekcji, krzyżowaniu karpi różnych rodzin, w celu uzyskania nowych linii karpia posiadającego cechy najbardziej pożądane w procesie produkcji karpia konsumpcyjnego (szybkie tempo wzrostu, odpowiednie łuszczenie, kształt, odporność na choroby). Gospodarstwo żywi karpia paszami zbożowymi - są to przeważnie poślady lub pasze treściwe (takie jak: śruty, różnego rodzaju makuchy, otręby i mieszanki pasz), które utraciły pełną wartość dla innych zwierząt gospodarczych, oprócz tego Gospodarstwo używa przy intensywnej produkcji karpia pasz wysokobiałkowych-granulowanych, zakupywanych w wytwórni pasz treściwych lub z produkcji własnej. Gospodarstwo Doświadczalne w Ochabach sprzedaje rocznie ok. 80 ton karpia konsumpcyjnego i około 80 ton narybku i kroczka karpia.


Designed by Smok Design. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Ochaby.pl 2004
Publikowanie materiałów tylko za zgodą autorów.