LKS Ochaby

 

 

WŁADZE KLUBU 2018 – 2020

Grzegorz Chudyk – prezes

Rafał Karetta – wiceprezes

Dariusz Plinta – skarbnik

Wojciech Wrona – sekretarz

Krzysztof Cieślar – członek zarządu

Marcin Piecha – członek zarządu

Łukasz Gojdka – członek zarządu

Maciej Kozieł – członek zarządu

Korneliusz Sodzawiczny – członek zarządu

Paweł Bujok – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Wojciech Krawczyk – przewodniczący

Tomasz Krużołek – członek komisji

Józef Krużołek – członek komisji

 

Władze Klubu lipiec 2016

Grzegorz Chudyk – prezes

Rafał Karetta – wiceprezes

Dariusz Plinta – skarbnik

Paweł Bujok – sekretarz

Marcin Pilch – członek zarządu

Kornel Sodzawiczny – członek zarządu

Wojciech Krawczyk – przewodniczący komisji rewizyjnej

Tomasz Krużołek – członek komisji rewizyjnej

Józef Krużołek – członek komisji rewizyjnej

 

Władze Klubu po wyborach w styczniu 2016:

Szymon Wilk – prezes

Rafał Karetta – wiceprezes

Dariusz Plinta – skarbnik

Paweł Bujok – sekretarz

Marcin Pilch – członek zarządu

Kornel Sodzawiczny – członek zarządu

Grzegorz Chudyk – przewodniczący komisji rewizyjnej

Tomasz Krużołek – członek komisji rewizyjnej

Józef Krużołek – członek komisji rewizyjnej

 

Skład Zarządu w latach 2012 – 2016

Dominik Pytel – prezes

Tomasz Szkucik – wiceprezes

Janusz Kidoń – sekretarz
Jan Olma – skarbnik
Piotr Rybiorz – członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Artur Kiełkowski – przewodniczący

Łukasz Zawada – członek komisji
Arkadiusz Gawlik – członek komisji

 

Skład Zarządu, po wyborach w styczniu 2012:

Dariusz Jędryka – prezes
Dominik Pytel – wiceprezes

Janusz Kidoń – sekretarz
Jan Olma – skarbnik
Piotr Rybiorz – członek Zarządu
Tomasz Szkucik – członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Artur Kiełkowski – przewodniczący

Jan Szkucik – członek komisji
Arkadiusz Gawlik – członek komisji

Oficjalna strona klubu: LKS Ochaby ’96

Skład Zarządu po wyborach w marcu 2008:

Wiesław Paszkiewicz – prezes

Jan Pietraszek – wiceprezes
Grzegorz Sodzawiczny – wiceprezes

Arkadiusz Gawlik – sekretarz
Artur Kiełkowski – skarbnik
Czesław Korzec – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Jan Szkucik – przewodniczący
Wojciech Sodzawiczny – członek komisji
Dariusz Jędryka – członek komisji

Wydawało się, że po likwidacji i wykreśleniu z rejestru LKS „Wisła” Ochaby na mapie sportowej naszego regionu nie będzie klubu z naszej wsi. Już 17 marca 1996 roku grupa entuzjastów niedopuszczająca do siebie takiej myśli zebrała się, aby utworzyć nowe stowarzyszenie o nazwie Ludowy klub Sportowy „Ochaby 96”. W tym pierwszym zebraniu wzięło udział 18 osób. Uchwalono na nim statut stowarzyszenia oraz wybrano Komitet Założycielski w skład, którego weszli: Piotr Krzewiński, Marek Szafarczyk, Jan Skiba, Andrzej Plinta oraz Erwin Ihas. Komitet  upoważniono do dokonania czynności rejestrowych i do zorganizowania pierwszego Walnego Zebrania.

Sąd rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
i Związków Sportowych  Ludowy Klub Sportowy „Ochaby 96” z siedzibą w Ochabach Małych 53.
17 lipca 1996 roku  odbyło się Pierwsze Walne Zebranie, które poprowadził Stanisław Tobiczyk. W trakcie zebrania Piotr Krzewiński został wybrany Prezesem Klubu, a w skład pięcioosobowego Zarządu wybrani zostali: Erwin Ihas, Marek Szafarczyk, Andrzej Plinta, Wiesław Paszkiewicz oraz Jan Kisiała. Komisję Rewizyjną tworzyli: Jan Szkucik, Adam Stekla i Dariusz Plinta.
Na zebraniu omówiono sprawy programowe i budżetowe nowego klubu, a przede wszystkim ustalono, że w sezonie 1996/97 w rozgrywkach Podokręgu Skoczów będą brały udział drużyny seniorów, juniorów i trampkarzy. W trakcie dyskusji omówiono plany rozbudowy i zagospodarowania boiska, m. in. remont płyty boiska, modernizację kortu tenisowego oraz placu festynowego. Postulowano o zacieśnienie współpracy Klubu ze szkołą oraz z OSP w Ochabach celem lepszego zagospodarowania boiska. Już wówczas poruszano sprawę budowy pawilonu na placu festynowym.
LKS „Ochaby 96” jest klubem jednosekcyjnym. Od początku swojego istnienia nastawiony był na pracę z młodzieżą. Ponad 70% wszystkich zawodników, to juniorzy
i trampkarze. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach są wychowankami naszego klubu lub LKS „Wisła” Ochaby. Zajęcia prowadzone były społecznie przez dwóch instruktorów piłki nożnej. Klub dzięki dotacjom z Urzędu miejskiego w Skoczowie oraz sponsorom, posiadał środki na bieżące utrzymanie. Natomiast koniecznością stawało się pozyskiwanie środków na modernizację i rozbudowę bazy. Klub użytkuje teren boiska notarialnie przekazany przez UM w Skoczowie. W 1997 roku tren został zagospodarowany i ogrodzony.

Wiesław Paszkiewicz