LKS OCHABY ma nowy zarząd!!!

31. stycznia br. w siedzibie LKS-u Ochaby odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Pomimo nagłośnienia sprawy na spotkanie przybyło zaledwie 21. sympatyków ochabskiej drużyny…

SONY DSC

Najpierw ustępujący prezes Dominik Pytel zaprezentował przybyłym sytuację sportową oraz finansową klubu a następnie przystąpiono do wyborów. Wyłonienie nowego zarządu było sprawą niezwykle trudną. Dlatego też obrady przedłużały się. Pomimo początkowo braku chętnych, ostatecznie udało się uformować zarząd oraz komisję rewizyjną. Nowe władze miały tydzień czasu na przydzielenie funkcji oraz obowiązków pełnionych na rzecz klubu przez poszczególne osoby. Tak więc dnia 07.02.2016 odbyło się pierwsze zebranie nowego zarządu oraz zatwierdzenie stanowisk. Nowy zarząd LKS-u Ochaby stanowią następujące osoby:
Szymon Wilk – prezes
Rafał Karetta – zastępca prezesa
Dariusz Plinta – skarbnik
Paweł Bujok – sekretarz
Kornel Sodzawiczny – członek zarządu
Marcin Pilch – członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
Grzegorz Chudyk – przewodniczący komisji rewizyjnej
Tomasz Krużołek – członek komisji rewizyjnej
Józef Krużołek – członek komisji rewizyjnej

W związku z bardzo dobrymi rezultatami wszystkich trzech drużyn LKS-u Ochaby uzyskanymi w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 oraz dramatyczną sytuacją finansową nowy zarząd poszukuje sponsorów w zamian za reklamę. Chętne firmy oraz indywidualnych darczyńców zapraszamy do współpracy.