LKS OCHABY 96 – RADA SOŁECKA: NOWA SIEDZIBA RADY SOŁECKIEJ I MNIEJSZE KOSZTY DLA KLUBU.

Po blisko 3. latach starań następuje finalizacja sprawy dotyczącej wspólnego administrowania „budynku klubowego” przez Radę Sołecką i LKS Ochaby 96. Długi czas oczekiwania na zwieńczenie starań wynikał głównie z przyczyn proceduralnych Gminy Skoczów. Najważniejszy jest jednak efekt końcowy! 24. listopada w obecności Notariusza P. Bochenka, przedstawicieli Gminy Skoczów w osobach: Burmistrza tj. Mirosława Sitko i Karoliny Żebrowskiej delegacji klubu LKS Ochaby 96 w osobach: Grzegorza Chudyka i Dariusza Plinty został odczytany i podpisany akt notarialny w myśl którego poddasze „budynku klubowego” zostaje docelowo przekazane do użytkowanie Radzie Sołeckiej wsi Ochaby. Kolejnym, już wieńczącym krokiem całą sprawę będzie podpisanie oświadczenia na lini Gmina-Sołectwo.
Co daje obu stroną PRZEKAZANIE PODDASZA?

– SOŁECTWO: oficjalna siedziba, możliwość w przyszłości stworzenia świetlicy środowiskowej, możliwość spotkań, możliwe miejsce deponowania sprzętu sołeckiego.

– LKS OCHABY 96: zmniejszenie ogromnych kosztów utrzymania budynku, współfinansowanie przez Radę Sołecką ewentualnych remontów, wykorzystanie nieużytkowanego miejsca w budynku, wspólne zagospodarowanie nieruchomości.

Jak widać – całe przedsięwzięcie ma pozytywne aspekty dla obu stron a przede wszystkim dla całej społeczności wsi Ochaby. Budynek Klubowy będzie bardziej wykorzystany a jednocześnie odpowiednio zabezpieczony pod względem technicznym.