KTO ZASŁUŻONYM 2019?

Od kilku lat rokrocznie Ochabianie wybierają „Zasłużonego/Zasłużoną” dla Sołectwa.Oficjalne przyznanie tytułu oraz uroczyste wręczenie symbolicznej statuetki odbywa się podczas gali organizowanej przez Gminę Skoczów. Do tej pory zasłużonymi dla naszej miejscowości byli:
– ks. Antonii Młoczek (2015r)
– Helena Szlauer (2016r)
– Cecylia Bronowska (2017r)
– Eugenia Szafarczyk (2018r)
– ??? (2019)
W minionych latach kandydatów typowali: Rada Sołecka, KGW, OSP, LKS’96. Regulamin wyraźnie podaje, że taką osobę może także zgłosić grupka mieszkańców danego Sołectwa nie będąca w żadnej grupie społecznej. Więc może tym razem nasi mieszkańcy w ten sposób wytypują kolejnego kandydata? A Ty, kogo byś nominował? Na wniosek Ochabian pomożemy dopełnić formalności zgłoszeniowych. Tak więc czekamy na propozycje…