Ks. Antoni Młoczek z honorowym tytułem „Zasłużony/a dla Ochab”!!!

Z Wielką radością pragniemy poinformować, że Uchwałą Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 maja 2015 roku, honorowy tytuł „Zasłużony/a dla Ochab” otrzymuje PROBOSZCZ PARAFII ŚW MARCINA W OCHABACH w latach 1999 – 2008 KS. ANTONI MŁOCZEK za całokształt posługi i pracy na rzecz parafii oraz sołectwa. Gala przyznania tytułów odbędzie się 14 czerwca w skoczowskim Teatrze Elektrycznym w ramach obchodów 48. Dni Skoczowa.

logooikoumene-d2

Po konsultacji z grupami społecznymi oraz mieszkańcami wsi Ochaby, Rada Sołecka wystawiła kandydaturę KS. ANTONIEGO MŁOCZKA do konkursu organizowanego przez Gminę Skoczów. Regulamin przyznawania tytułu znajduje się na oficjalnej stronie  skoczowskiej Gminy.

We wniosku, który należało złożyć do 31. marca 2015 roku znalazło się następujące uzasadnienie kandydatury:

– KS. ANTONI MŁOCZEK (urodzony 16.08 1961r.) wyróżnił się niezwykłym zaangażowaniem w pracy społecznej na rzecz sołectwa i Ochabian;

– działania na rzecz ekumenizmu, charakteryzujące się ścisłą współpracą z parafią ewangelicko-augsburską w Drogomyślu, m.in. organizacja meczów ekumenicznych w charakterze charytatywnym, wspierających osoby poszkodowane w wypadkach, zbiórka funduszy na dożywianie dzieci;

– działania o charakterze kulturowym, mające na celu integrację wielowyznaniowej społeczności lokalnej, w tym organizacja „Parafiady”, koncertów charytatywnych, koncertów muzyki religijnej, spotkań z ciekawymi ludźmi, imprez rekreacyjno-sportowych;

– działania na rzecz społeczeństwa, niezależnie od wyznania: pomoc duchowa i materialna, niezwykła życzliwość wobec ludzi, zachęcanie do uczestnictwa w życiu parafii, a co za tym idzie – w życiu społecznym;

– doskonała współpraca z organizacjami lokalnymi: KGW, OSP, Radą Sołecką, Ludowym Klubem Jeździeckim i Zespołem Szkół nr 4 w Ochabach; przygotowanie uroczystości religijnych z udziałem tych organizacji;

– doskonała współpraca z młodzieżą, która przyczyniła się do integracji młodszego pokolenia Ochabian. Organizacja rekolekcji, wycieczek, ognisk, spotkań ministrantów i grup oazowych; oryginalny sposób prowadzenia katechezy w gimnazjum, zachowanie autorytetu księdza przy serdecznych i przyjacielskich relacjach z uczniami. Zachęcanie do działań kulturowych: wystawiania jasełek lub przedstawień pasyjnych;

– niezwykłe zaangażowanie w odnowę kościoła; przy ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków odrestaurowanie ołtarzy, obrazów; odnalezienie  i odrestaurowanie zabytkowej chrzcielnicy (z przełomu XIV i XV w.) i umieszczenie jej w przedsionku kościoła. Wykonanie prac naprawczych wokół kościoła, naprawa muru, położenie kostki brukowej. Z inicjatywy ks Antoniego Młoczka powstał także Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, wykonany przez braci ewangelików;

– zaangażowanie w zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Ochabach oraz w pozyskaniu zgody na remonty dróg.

Ks. Antoni Młoczek jest niezwykle życzliwy wobec ludzi, niezależnie od wieku i wyznania. Jest autorytetem moralnym i duchowym, stanowczym i konsekwentnym w swoich działaniach. W czasie Jego posługi w Ochabach zwiększyła się frekwencja osób uczęszczających na msze święte, posługa ministrantów była bardzo zintegrowana.

 

Niech przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony/a dla sołectwa Ochaby” będzie swoistym  wyrazem podziękowania i wdzięczności dla Ks. Antoniego za cały ogrom pracy, który włożył w posługę w parafii pw. Św Marcina w Ochabach oraz dla sołectwa. Dziękujemy za wielkie, spektakularne chwile i wydarzenia a także za każde dobre słowo – nawet to najmniejsze a częstokroć dodające nadziei i otuchy. Przez blisko dekadę byliśmy świadkami wyniesienia kapłaństwa w zupełnie inny wymiar… – nowy wymiar duchowy, społeczny a także ten powszedni – ludzki… Byliśmy uczestnikami kształtowania nowej, trwającej do dziś więzi pomiędzy katolikami a braćmi ewangelikami… Do dnia dzisiejszego widoczne są owoce tej dekady – te materialne, ale także duchowe. Ten czas wiele nas nauczył… A dziś  zachęca nas do dalszej kontynuacji w kreowaniu nowej rzeczywistości, opartej na braterstwie, szacunku, życzliwości i wspólnej pracy… Bo jak sam Ks. Antoni Młoczek podkreślał w swoim pierwszym kazaniu wygłoszonym w Ochabach, blisko 17 lat temu „RAZEM STAJEMY TU NA STYKU PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI. BÓG DAJE NAM NOWY CZAS. DAJE NAM TO MIEJSCE. DAJE NAM NADZIEJĘ NA NOWE DNI…” I tym samym Ks. Antoni już na zawsze wpisuje się w historię miejscowości, którą od wieków z wolna płynąca Wisła rozdziela na dwie części…

Dziękujemy…

ks Antonii Młoczek