Kronikarz Ochabski cz.8 (marzec/kwiecień 2016)

Wiosna w pełni. W tym roku podobno przyszła szybciej niż zwykle o 2 tygodnie…
Poza tym wszystko wygląda jak w elementarzu. Są dni ciepłe i zimne. Bywa deszczowo i mokro. Czasem pojawiają się przymrozki. Ponadto wszędzie jest zielono, wiosenne kwiaty zakwitły a ochabskie stawy znowu się zapełniły… To na tyle, jeśli chodzi o przyrodę. Teraz czas podsumować wydarzenia oraz inwestycje, które miały miejsce w naszej wsi w marcu oraz w kwietniu:

raps


– 5. marca KGW zorganizowało doroczny „Dzień Kobiet”;
– zostały wybrane nowe władze KGW (Irena Fajkier – przewodnicząca, Urszula Handzel – v-ce przewodnicząca, Renata Chudyk – sekretarz, Janina Pieter – skarbnik, ponadto: Bronisława Moczała, Danuta Pachuła, Eugenia Szafarczyk, Ewa Gajda, Irena Sodzawiczny – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Grażyna Sztwiorok, Sylwia Fajkier);
– Klub LKS Ochaby ’96 powołał do nową grupę treningową dzieci młodszych – Żaki prowadzoną przez trenera Patryka Pindla;
– Powstały dwie nowe sekcje w LKS-ie Ochaby – Kolarstwo osób niepełnosprawnych (opiekun Dariusz Plinta) oraz sekcja Biegi (opiekun Grzegorz Chudyk);
– 27 i 28 marca (wyjątkowo wcześnie) przeżywaliśmy Święta Wielkanocne;
– 3. kwietnia ruszyły rozgrywki piłkarskie skoczowskiej A-klasy, gdzie rywalizuje nasza drużyna seniorów;
– przeprowadzono pielęgnację drzewostanu w obrębie dróg;
– zamontowano barierkę zabezpieczającą na ulicy Dębowieckiej;
– naprawiono przepust na styku ulic Siemorackiej oraz Kępa;
– przeprowadzono prace porządkowe na terenie całej miejscowości (do pracy po zwolnieniu L4 powrócił nasz drożnik – Pan Stefan Młynarczyk)
– przeprowadzono akcję krwiodawstwa;
– 24. kwietnia odbyła się druga edycja ochabskiej imprezy „Lączy nas muzyka” organizowana przez Radę Sołecką ora ochabski chór;
– w drugiej połowie kwietnia ruszyły rozgrywki młodzieżowych lig piłkarskich, w których uczestniczy nasza młodzież;
– Ochaby, jako sołectwo Gminy Skoczów otrzymało promesę na naprawę kładki znajdującej się nad Wisłą „przy Tramerowi” (wartość inwestycji – około 2 mln zł);
– Zostało wydane DVD z zapisem imprezy „A za czym kolejka ta stoi?”;
– Zasypano klińcem dziury na ulicy Okrężnej;
– Gmina Skoczów przeniosła termin inwestycji Kompleksu Sportowego przy Szkole w Ochabach na przyszły rok (obecnie trwają prace projektowe);
– Naprawiono tablicę ogłoszeń w centrum wsi oraz zainstalowano nową na styku ulic Miłosna oraz Simoradzka;
– Nominowano osobę „Zasłużoną dla Sołectwa 2016” Panią Helenę Szlauer;
– W OSP Ochaby końcem kwietnia odbył się Zjazd Miejsco-gminny OSP wraz z wyborami (Ochaby mają swoich przedstawicieli w postaci: Andrzeja Szlauera, Dariusza Franka oraz Stanisława Bocka);
– 20. kwietnia został podpalony „Stary Młyn” na „Bagnach” (okoliczności nieznane, pożar został szybko ugaszony);
– 30. kwietnia odbył się Festyn Sportowy organizowany przez LKS Ochaby;
– w kwietniu podpisano Umowę Udostępnienia budynku Klubu Sportowego, pomiędzy Sołectwem Ochaby a LKS-em Ochaby 96, budynek będzie stanowił jednocześnie siedzibę Klubu a także Rady Sołeckiej;
– już tradycyjnie Ochaby były częstym gościem w lokalnych mediach;

– wymieniono częściowo słupy energetyczne w dzielnicy Zawodzie.
Marzec i kwiecień 2016 okazały się bardzo obfite w wydarzenia oraz inwestycje związane z naszą miejscowością.

A oto plany na następne miesiące:
– remont cząstkowy dróg;
– nowa nawierzchnia na ulicach: Kopce oraz Miłosna;
– zabezpieczenie rowu wzdłuż ulicy Młyńskiej;
– naprawa kładki nad Wisłą (termin realizacji do grudnia 2016);
– 14. maja odbędzie się „Piknik Rodzinny” organizowany przez Szkołę w Ochabach;
– na 28 maja jest planowana tradycyjna „Ochabaska majówka” połączona z „Dniem dziecka” (organizatorzy: Rada Sołecka, Przedszkole Ochaby, LKS Ochaby 96, KGW);
– IV Marsz Zdrowia;
– Zebranie Sołtysów Gminy Skoczów;
– Prace porządkowe i naprawcze na terenie całej wsi.
Jak widać wiosna w Ochabach w tym roku jest wyjątkowo intensywna, tak też zapowiada się cały 2016. rok. Czeka nas wiele imprez, wydarzeń oraz inwestycji. Jak będzie? – zobaczymy… Teraz jedno jest pewne: WIOSNA W PEŁNI!
Zapraszamy na kolejną odsłonę OCHABSKIEGO KRONIKARZA, która już za dwa miesiące… Tak więc spotkamy się w lecie, przynajmniej w tym kalendarzowym…