Konkurs „Opowiedz…” – wyniki

Konkurs „Opowiedz…” funkcjonuje w ramach „Działaj Lokalnie” – programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego w Powiecie Cieszyńskim przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (operatora) i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

Cel konkursu „Opowiedz…” – to zachęcenie grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie” do komunikowania o swoich działaniach, pokazywania wpływu realizowanych projektów na aktywizację lokalnej społeczności.
Autorzy prac mieli pokazać: z jakich potrzeb wynikał ich projekt, z jakimi problemami się zmierzyli; jak doszło do podjęcia działań i jakie są ich efekty; rolę grantobiorców w budowaniu dobra wspólnego.

Skład jury:
Sławomira Kalisz – przewodnicząca komisji, Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, Adam Cieślar – Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Anna Danel – Bank Spółdzielczy Cieszyn, Tomasz Urbaś – Bank Spółdzielczy Skoczów, Grażyna Porębska-Jochacy – Gmina Goleszów, Dorota Kochman – Portal OX.

Członkowie komisji są specjalistami z różnych dziedzin, co pomagało w pracy. Ustalenie werdyktu nie było łatwe, gdyż oceniano 25 interesujących prac. Po wnikliwej dyskusji wyłoniono laureatów konkursu:

Kategoria 1: fotoreportaż: cykl 3-10 fotografii, niebędących fotomontażem
I miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
Autor: Dawid Janik, tytuł: „Wielki świat dla małych ludzi”
II miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Ochabach
Autor: Wojciech Krawczyk, tytuł: „Szlakiem Zabytków”
II miejsce: Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Skoczów
Autor: Irena Fajkier, tytuł: „Wspólne Budowanie”
Wyróżnienie: Zespół Szkół nr 4 w Ochabach
Autor: Piotr Waleczek, tytuł: „Stop klatka”

Kategoria 2: reportaż multimedialny: dowolne połączenie pokazu slajdów, video i dźwięku (do 3 min) Wyróżnienie: Klub Propozycji przy O/Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” w Ustroniu
Autor: Irena Maliborska, Julianna Tomaszko, adres: www.skalickamuzeum.pl

Kategoria 3: krótki film (do 4 min) umieszczony w dowolnym otwartym serwisie internetowym
I miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
Autor: Łukasz Sabiniok, Adam Gawron, adres filmu: www.youtube.com/watch?v=7zZdoFzxw9Q
Kategoria 4: informacja o realizacji i efektach projektu na stronie www lub blogu grantobiorcy
Wyróżnienie: Grupa nieformalna „Aktyw”
Tytuł: strona www „Odlotowej Kuchni Objazdowej na bis”, adres: www.gokchybie.ox.pl/kuchnia/index.pl

Kategoria 5: współpraca z mediami – materiał o projekcie wyprodukowany przez lokalne media lub we współpracy z nimi – nie przyznano nagród ani wyróżnień.

Dziękujemy fundatorom nagród, szczególnie Starostwu Powiatowemu w Cieszynie, Komisji konkursowej za pracę przy konkursie oraz wszystkim instytucjom i firmom, które nas wsparły.