Klińcowanie Okrężnej

W ubiegłym tygodniu zostały zasypane klińcem dziury na ulicy Okrężnej.
Następnie w najbliższym czasie na styku ulicy Okrężnej z Dębowiecką pojawi się tablica ogłoszeń. Takowa została już wcześniej zainstalowana na rogu ulic: Miłosnej oraz Simoadzkiej.

Okrężna