KGW Ochaby

Aktualne władze (kadencja 2016-2020)

Skład Zarządu:
Przewodnicząca – Fajkier Irena
V-ce Przewodnicząca- Urszula Handzel
Skarbnik – Janina Pieter
Sekretarz – Renata Chudyk
Członek – Bronisława Moczała
Członek – Danuta Pachuła
Członek – Eugenia Szafarczyk

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Irena Sodzawiczny
Członek – Grażyna Sztwiorok
Członek – Sylwia Fajkier