JUŻ JEST, KSIĄŻKA PT. :”DZIEJE WSI OCHABY 2 / uzupełnienie”!!!

Po 11. latach znowu mamy publikację na temat naszej miejscowości! Autorem ponownie został p. Karol Kajzer. Książka pt. „Dzieje Wsi Ochaby” wyd. 2 jest uzupełnieniem książki z 2007 roku.

30.09.2018r odbyła się promocja wydawnictwa w siedzibie Rady Sołeckiej. Podczas spotkania, Rada Sołecka rozdawała przybyłym Gościom egzemplarze książki. Publikacja nadal jest dostępna nieodpłatnie u członków Rady Sołeckiej oraz Sołtysa.

Zadanie pn. „Dzieje wsi Ochaby” współfinansowano ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.