Jeden z problemów drogowych zakończony

29 stycznia br. odbyło się spotkanie włodarzy Ochab oraz miszkańców z przedstawicielami Generalnego Zarządu Dróg. Rozmowy dotyczyły między innym utworzenia chodnika wzdłuż DK 81 w kierunku Skoczowa od styku Simoradzkiej i Głównej. Efekt rozmów można uznać na sukces negocjacyjny …

W rozmowach z Przedstawicielami Generalnego Zarządu Dróg uczestniczyły władze Ochab oraz około 40 zaangażowanych i zainteresowanych tematem mieszkańców. Po ponad dwugodzinnych negocjacjach i burzliwej dyskusji, w której argumenty ochabian były niedopodważenia, osiegnięto porozumienie.
Równocześnie z remontem DK 81 przeprowadzona będzie budowa chodnika na ww. odcinku. Mamy nadzieję, że wkrótce także droga zbiorcza zostanie poszerzona i wyrównana, powstanie utwardzony chodnik i tym samym zapewnimy dzieciom bezpieczną drogę do szkoły.
Droga o której mowa od wielu lat dostarcza problemow mieszkańcom Ochab. Nierowności i dziury w nawierzchni, brak chodnika oraz wzmożony ruch samochodowy są zmorą pieszych i rowarzystów. Szczególnie zagrożone są dzieci, które codziennie muszą przemierzyć ten nieługi, ale jakże niebezpieczny odcienek w drodze do szkoły.