Jak zapłacić składkę członkowską

Roczna składka członkowska 24,00

Płatności mogą być dokonywane gotówką u skarbnika Stowarzyszenia lub członków Zarządu
lub przelewem na nr konta Stowarzyszenia

Bank Spółdzielczy w Skoczowie 19 8126 0007 0027 7398 2000 0010

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby/osób, za które wpłacana jest składka.