Jak przystąpić do Stowarzyszenia / Jak zapłacić składkę

Wystarczy wypełnić i złożyć deklarację członkowską w siedzibie Stowarzyszenia w dniu Zebrania Zarządu, które odbywa się co miesiąc, zwykle w trzeci piątek miesiąca, w siedzibie Stowarzyszenia, godz. 17.00 – Ochaby, ul. Strażacka 4

Wpisowe 5,00 zł – płatne w momencie złożenia deklaracji.

Członkowskie 24,00 zł – płatne do końca pierwszego kwartału każdego roku, do dnia Walnego Zebrania Stowarzyszenia lub w dniu zebrania przed jego rozpoczęciem.

Płatności mogą być dokonywane gotówką u skarbnika Stowarzyszenia lub członków Zarządu
lub przelewem na nr konta Stowarzyszenia

Bank Spółdzielczy w Skoczowie 19 8126 0007 0027 7398 2000 0010

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby/osób, za które wpłacana jest składka.