Inwestycje w Ochabach

W ostatnich dniach na terenie Ochab zostało poczynionych szereg inwestycji. Na ulicach: Kopce i Miłosna pojawiła się nowa nawierzchnia. Ulica Kopce zyskała ją na całej długości, natomiast na ulicy Miłosnej został zrealizowany drugi z trzech etapów prac. W sumie wyłożono około 400m nowej nawierzchni. Na tyle pozwolił budżet zaproponowany naszej miejscowości przez Gminę Skoczów. Pozostałą część kwoty przeznaczonej na utrzymanie i naprawę dróg pochłonęły remonty cząstkowe.
Obecnie jest realizowana regulacja Ochabskiej Młynówki. Prace obejmą najbardziej newralgiczne miejsca.

Droga