INFORMACJA – gdzie zgłaszać szkody

Stały dyżur Urzędu Miejskiego prowadzony jest codziennie od 7:30 do 16:00 pod numerem telefonu nr tel. 33/ 853 38 54 wew. 111. Dyżur w sprawach interwencyjnych prowadzi straż pożarna tel. 33/853 32 30 i policja tel. 33/856 36 10.

Zgłoszenia dot. poświadczeń zniszczeń powodziowych przyjmuje Straż Miejska pod nr tel. 33/ 853 32 36.

Zakażenia studni można zgłaszać do Sołtysa wsi 8.00 – 16.00 . Będą prowadzone odkażania.

Informacje o zalanych studniach należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Skoczowie (w godzinach pracy) nr tel. 33/ 853 38 54 wew. 111. Na podstawie tych danych, mieszkańcy zaopatrzeni zostaną w środki dezynfekcyjne.

Beczka z wodą pitną jest ustawiona przy sklepie AJAX przy ul. Kiczyckiej w Skoczowie.