GMINA OCHABY – TO SIĘ MOŻE UDAĆ! – Zestawienie finansowe

Sołtys Maciej Bieniek po konsultacjach z Radą Sołecką wsi Ochaby dnia 23. sierpnia 2016r podczas Sesji Rady Miejskiej Skoczowa złożył interpelację dotyczącą danych finansowych dochodów Gminy Skoczów oraz pochodzących z sołectwa Ochaby. Poniżej prezentujemy odpowiedz Gminy Skoczów.

Gmina Ochaby - logo

 

Należy zaznaczyć, że zestawienie nie obejmuje subwencji zadaniowej oraz wyrównującej. Dochód roczny rzędu 5203307,67zł minus wydatki na działalność szkoły i przedszkola -3771738,41zł daje kwotę 1431569,26zł. Do tych pieniędzy należy dodać subwencję zadaniową oraz wyrównującą. Wyliczona kwota to budżet, który ewentualna Gmina może rozdysponować na swoją działalność (drogi, inwestycje itp). Warto zaznaczyć że Ochaby obecnie dostają kwotę nie przekraczającą 220 tys zł.