GMINA OCHABY – czy to możliwe?

Co jakiś czas powraca temat: „Gmina w Ochabach”. Zwykle jest dyktowany relacjami na linii Gmina – Sołectwo. I tym razem jest podobnie…

Gmina Ochaby - logo

Tematów jest wiele… Jak przyspieszyć realizację projektu szkolnego boiska? Dlaczego z promesy na „kładkę” wynoszącej 1,5 mln zł ma zostać wykorzystane tylko 900 tys.? Kiedy się zmieni sposób finansowania klubów sportowych? Czy wszystkie domostwa w Ochabach będą mogły korzystać z kanalizacji? – To tylko kilka, z wielu pytań, jakie sobie zadają mieszkańcy Ochab.
A może łatwiej byłoby rządzić samemu oraz samodzielnie dysponować środkami finansowymi?
Aby Sołectwo przekształcić w Gminę należy spełnić szereg warunków:
zorganizować referendum lokalne;
aplikujące sołectwo nie może być mniejsze od najmniejszej gminy w kraju;
dochody podatkowe w przeliczeniu na mieszkańca nie mogą być niższe niż najniższe dochody „najbiedniejszej” gminy w kraju.
Zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym organem uprawnionym do tworzenia nowych gmin jest Rada Ministrów.
Terytorium Polski podzielone jest na 2479 gmin, z czego 1576 to gminy wiejskie, 597 to gminy wiejsko – miejskie, 306 to gminy miejskie. Wszelkie zmiany dotyczące ilości jednostek samorządu terytorialnego następują z dniem 1 stycznia.
Najmniejszą gminą w Polsce jest Górowo Iławeckie – 3,32 km kwadratowych, podczas gdy powierzchnia Ochab liczy sobie 13,18 km kwadratowych…
Czyli wszystko jest możliwe… Powołując nową gminę nie można zapomnieć o siedzibie – z tym też by nie było problemu… Jak wynika z powyższego – rozpoczęcie procesu powołania nowej gminy zależne jest od samych mieszkańców danego sołectwa.
„LICZY SIĘ CAŁA GMIANA” – takie hasło było lansowane podczas zeszłorocznej Spartakiady Sołectw w Wiślicy- ale czy tak jest na pewno?
– Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam…