Dzień Kobiet z KGW

W dniu 5 marca 2016 r. odbył się uroczysty Dzień Kobiet organizowany przez KGW Ochaby połączony z Zebraniem sprawozdawczo – wyborczym.

czoło

Impreza miała miejsce w w sali OSP Ochaby. Na spotkanie przybyło 55 pań oraz zaproszeni goście w osobach: P. Macieja Bieńka (Sołtys),  P. Andrzeja Szlauera (przedstawiciela OSP Ochaby) oraz P. Magdalena Loska (dziennikarka „Czasu Skoczowa”). Obchody uświetniły swoim występem i pięknymi kwiatkami dzieci z III klasy Szkoły Podstawowej wraz ze swoją wychowawczynią P. Teresą Różycką. Miłą niespodziankę zgotowały również przedszkolaki, których delegaci przybyli z pięknym wierszykiem, życzeniami i kwiatkami wykonanymi własnoręcznie. Panie bawiły się przy uroczystym obiedzie,ciastku, kawie i zimnej płycie. Wszystkie Panie otrzymały przydatny, sympatyczny prezent. Przy okazji uroczystości odbyło się również Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowy Zarząd KGW na następną, 4-letnią kadecję.
Skład Zarządu:
Przewodnicząca – Fajkier Irena
V-ce Przewodnicząca- Urszula Handzel
Skarbnik – Janina Pieter
Sekretarz – Renata Chudyk
Członek – Bronisława Moczała
Członek – Danuta Pachuła
Członek – Eugenia Szafarczyk

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Irena Sodzawiczny
Członek – Grażyna Sztwiorok
Członek – Sylwia Fajkier

Galeria: