Budujemy przedszkole!

W dniu 12 marca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął Uchwałę nr 545/249/III/2009 o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, złożonych w ramach konkursu nr 08.02.00-007/08.

Gmina Skoczów otrzymała dofinansowanie na budowę przedszkola publicznego w Ochabach. Koszt budowy to 3 116 815,33. Dofinansowanie, które otrzyma gmina, o które wnioskowała to 85% tej kwoty – 2 649 293,03. Resztę, czyli 15% – zadeklarował wnioskodawca.
Cieszymy się bardzo! Jest realna szansa, że za niedługi już czas nasze pociechy będą chodziły do nowoczesnego, pod względem architektury, przestronnego oraz bezpiecznego przedszkola.

więcej na: http://www.um.skoczow.pl/?p=artykulyShow&iArtykul=2380