Bolące problemy! Przy krzyżu.

Miejsce pod sklepem GS w centrum Ochab jest coraz bardziej ciasne i problematyczne. Ze względu na nienajlepszy stan parkingów i drogi na odcinku „przy krzyżu”, często zalewany jeden z parkingów, źle rowiązane skrzyżowanie przejazd w godzinach porannych 7.40-8.00 staje się koszmarem!

Ciasno, brak miejsc parkingowych (cześć nie do wykorzystania), samochody stojące na skrzyżowaniu, brak możliwości ustawienia się na właściwym pasie, czasem zalany przejazd – to wszystko staję się wąskim gardłem przez które przebija się część ochabian każdego ranka.
Najgorsze jest to, że jesteśmy bezsilni. Monity o przeczyszczenie studzienek są ignorowane, prośba o remont odcinka również, właścicielem opisywanego odcinka jest Zarząd Dróg oraz sklep GS.
Jak rozwiązać ten problem?