APEL KLUBU LKS OCHABY 96

Szanowni Państwo!

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego Ochaby’96 zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej działalności.
Dotacja otrzymana z gminy na rok 2017 wynosi 25 tysięcy. Kwota ta jest jednak dalece niewystarczająca. Pozwala jedynie na pokrycie 1/3 ogólnych wydatków klubu LKS Ochaby, w tym: utrzymanie budynku (opłata za gaz, elektryczność, wodę), opłatę kadry trenerskiej, opłatę sędziów, zakup podstawowych środków czystości, zakup wody mineralnej dla zawodników na mecze, zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz strojów dla zawodników, utrzymanie płyty boiska.
Dlatego też zarząd w celu prawidłowego funkcjonowania i pokrycia wszystkich kosztów stara się zasilić konto klubu w różnoraki sposób:
1. organizuje festyny sportowe
2. szuka sponsorów w celu zakupu strojów sportowych
3. szuka sponsorów w celu zakupu sprzętu sportowego
4. przewozi własnymi samochodami młodzież na mecze
5. własnymi siłami utrzymuje płytę boiska, kosi trawę i porządkuje teren wokół boiska
i budynku
6. zapewnia sprzątanie szatni, łazienek itp. w budynku
7. zapewnia pranie strojów sportowych.
Liczymy na Państwa życzliwość, zrozumienie, wsparcie finansowe i zaangażowanie podczas organizacji imprez sportowych, festynów. Pamiętajmy, że działalność klubu skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży. Dbamy nie tylko o rozwój fizyczny młodego pokolenia, ale uczymy ich też zdrowej sportowej rywalizacji, współpracy w zespole i aktywnego spędzania czasu.
Ze swej strony, jako zarząd LKS Ochaby’96, gwarantujemy, że wszelkie wydatki są i będą skrupulatnie rozliczane.
Za wszelką pomoc w imieniu dzieci i młodzieży serdecznie dziękujemy.

Z wyrazami szacunku
Zarząd LKS Ochaby’96

Nr konta: 85 8126 0007 0000 2453 2000 0010

indeks