Akt erekcyjny wmurowany.

W środę 14 października w Dniu Edukacji Narodowej zaproszeni goście oraz mieszkańcy Ochab podpisali Akt, w którym zapisano najważniejsze fakty dotyczące budowy nowego przedszkola.

Obchody rozpoczęły się od występów dzieci, które przez wychowawczynie przygotowane były specjanie na tą okazję. Kolejnym etapem było odczytanie treści aktu, przemówienia, podziękowania i podpisy.
Akt erekcyjny umieszczony w specjalnej tubie został wmurowany w ścianę przedszkola. W tym miejscu, po zakończeniu budowy, zostanie zawieszona marmurowa tablica pamiątkowa.

Treść aktu:

Akt Erekcyjny
budowy Przedszkola Publicznego w Ochabach
sporządzony 14 października A. D. 2009

Inwestorem przedsięwzięcia jest
Gmina Skoczów.

gdy Wojewodą Śląskim jest
Pan Zygmunt Łukaszczyk

Starostą Powiatu Cieszyńskiego jest
Pan Czesław Gluza

Burmistrzem Skoczowa jest
Pani Janina Żagan

Sołtysem wsi Ochaby jest
Pan Maciej Bieniek

Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Projektantem przedsięwzięcia jest
Pracownia Architektury i Grafiki „top PROJECT”
z Rybnika

Wykonawcą przedsięwzięcia jest
Firma FABER

Nadzór budowlany z ramienia Gminy Skoczów prowadzi
Wydział Inwestycji i Rozwoju

Wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR
skonstruował
Wydział Funduszy Europejskich Promocji i Informacji

Przedsięwzięcie podjęto w celu zapewnienia dzieciom mieszkańcom gminy Skoczów, w szczególności wsi Ochaby, właściwych warunków do edukacji przedszkolnej, poprzez jej realizację w gminnym, spełniającym wszelkie standardy budynku przedszkolnym.

Termin zakończenia budowy: lipiec 2010

W dniu 14 października 2009 r. dokonano wmurowania niniejszego aktu w obecności władz miasta Skoczowa oraz licznie zgromadzonych świadków, co potwierdzają swoimi podpisami :
……………………………………………………………….

Podpisy złożyli przedsawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Urzędu Miasta Skoczowa na czele z Panią burmistrz Janiną Żagan, Radni Miejscy i Sołeccy oraz pracownicy przedszkola i mieszkańcy Ochab.

Po wmurowaniu aktu światkowie spotkali się w budynku klubu. Podczas spotkania została wyświetlonaprezentacja wsi Ochaby, co zapoczątkowało dyskusję o problemach z którymi się borykamy jako Sołectwo. Miejmy nadzieję, że obietnice pomocy zostaną zrealizowane.

Z okazji święta Edukacji Narodowej najlepsze życzenia wszystkim zaangażowanym w wychowanie i edukację!

więcej na: http://www.um.skoczow.pl/?p=artykulyShow&iArtykul=2525
videoreportaż: http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,11345,burmistrz-podaje-cegle–video.html