Akcja ZIMA – NUMERY TELEFONÓW

Drogi gminne w Ochabach utrzymuje: Franciszek Mencnarowski MENTRANS – tel. 507 338 914
Drogi powiatowe: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie tel. 668 365 830 i 500 106 270
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Rejon w Pszczynie
Obwód Drogowy w Skoczowie – Pogórzu tel. 33 853 89 19
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach tel. tel. 32 781 92 00
tel. 33 855 50 14
tel. 509 515 186
tel. 602 504 528