Akcja „przydrożne rowy”

W listopadzie br. ruszyła akcja pogłębiania i czyszczenia rowów na terenie sołectwa Ochaby. Pod uwagę wzięto rowy znajdujące się w sąsiedztwie dróg gminnych naszej miejscowości.

1

Wybór newralgicznych miejsc poddawanych pracom naprawczym został dokonany na podstawie ich stanu oraz zagrożenia powodziowo-zalewowego terenów obok których się znajdują. Projekt jest realizowany z dodatkowych środków, jakie otrzymało sołectwo z budżetu Gminy Skoczów. Podczas wykonywania prac liczymy na wyrozumiałość mieszkańców. Bowiem podjęte działania mają na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa naszym posesją podczas gwałtownych opadów deszczu oraz zabezpieczenie dróg gminnych, z których na co dzień korzystamy.

Poniżej przedstawiamy efekt prac na ulicy Młyńskiej.

1 2