AKCJA KRWIODAWSTWA W OCHABACH!!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY MOGĄ, DO ODDANIA KRWI NA RZECZ AKCJI „ODDAJ KREW – TO TAKIE PROSTE” ORGANIZOWANEJ PRZEZ REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KATOWICACH. AKCJI PRZYŚWIECA HASŁO: „ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE”.
ZBIÓRKA KRWI ODBĘDZIE SIĘ 23.04.2017r (NIEDZIELA) W OCHABACH, NA ULICY ŚW MARCINA (POD KOŚCIOŁEM) W GODZINACH: 9:00 – 13:00

krew